WEBSITE SMP

No. Nama Sekolah Alamat Operator
1. SMP MUHAMMADIYAH I GEDANGSARI Jl. Karangasem, Sampang, Gedangsari Muhtar Sholikhin
2. SMP MUHAMMADIYAH II GEDANGSARI Mertelu, Gedangsari Mustofa Rofii
3. SMP NEGERI I GEDANGSARI Ngalang, Gedangsari Mochamad Soleh
4. SMP NEGERI II GEDANGSARI Prengguk, Tegalrejo, Gedangsari Tri Heriyawan
5. SMP NEGERI III GEDANGSARI Gedangan, Hargomulyo, Gedangsari Setiti Rahayu

KOMENTAR