WEBSITE SMP

No. Nama Sekolah Alamat Operator
1. SMP BOPKRI PALIYAN Tahunan, Karangduwet, Paliyan Ngadilah
2. SMP MUHAMMADIYAH I PALIYAN Grogol, Paliyan Sudarsih
3. SMP MUHAMMADIYAH II PALIYAN Jl Paliyan, Karangduwet, Paliyan Dewi Mega Anggraini
4. SMP NEGERI I PALIYAN Tahunan, Karangduwet, Paliyan Alfiatun Nur Rochmah
5. SMP NEGERI II PALIYAN Singkil, Giring, Paliyan Sugeng Permadi

KOMENTAR