WEBSITE SD

No. Nama Sekolah Alamat
1. SD MUHAMMADIYAH JELOK PATUK Jelok RT 27/6, Beji
2. SDN BARAN PATUK Baran RT 3/1, Salam
3. SDN BEJI PATUK Beji RT 20/4, Beji
4. SDN BELANG PATUK Belang RT 6/12, Terbah
5. SDN BUNDER I PATUK Widoro Wetan RT 0/0, Bunder
6. SDN BUNDER II PATUK Putat Wetan RT 29/7, Putat
7. SDN BUNDER III PATUK Semingkar RT 27/7, Bunder
8. SDN DOGA PATUK Doga, Nglanggeran,Patuk RT 0/0, Nglanggeran
9. SDN KLEPU PATUK Klepu RT 0/0, Nglegi
10. SDN NGLANGGERAN PATUK Nglanggeran Wetan RT 17/4, Nglanggeran
11. SDN NGLEGI I PATUK Kembang RT 17/5, Nglegi
12. SDN NGLEGI II PATUK Karang RT 32/9, Nglegi
13. SDN NGORO-ORO PATUK Salaran RT 21/6, Ngoro Oro
14. SDN PANJATAN PATUK SALAM RT 18/5, Salam
15. SDN PATUK I PATUK Patuk RT 5/1, Patuk
16. SDN PATUK II PATUK Sumbertetes RT 23/4, Patuk
17. SDN PENGKOK PATUK Panjatan RT 0/2, Pengkok
18. SDN PUGERAN PATUK Pugeran RT 5/5, Semoyo
19. SDN SEMOYO PATUK Wonosari RT 2/3, Semoyo
20. SDN SENDANGSARI PATUK Kepil RT 0/0, Putat
21. SDN SIDOMULYO PATUK PUTAT RT 35/9, Putat
22. SDN SOKASARI PATUK Soka RT 32/9, Ngoro Oro
23. SDN TERBAH I PATUK Karang RT 8/4, Terbah
24. SDN TERBAH II PATUK Semilir RT 18/9, Terbah
25. SDN WADUK PATUK WADUK RT 25/8, Salam

KOMENTAR